Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a newa.hu weboldal Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Forever Beauty Home Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által üzemeltetett newa.hu webáruház (továbbiakban: Weboldal) kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit. A szolgáltatások igénybevételével a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF minden pontját, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:

Név: Forever Beauty Home Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.
Email cím: info@newa.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-278441
Adószám: 25495719-2-43
Bankszámlaszám (HUF): 10403758-50526787-85501003 (K&H bank)
Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámok: + 36 1 226 4179; + 36 30 6303 777

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-121772.
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Név: RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Levelezési cím és ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3019 a.
Adószám: 14671858-2-43
Közösségi (EU) adószám: HU14671858.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-914549
Statisztikai szám: 14671858-6202-113-01
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 362 4785

Általános tudnivalók:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A szerződéskötés nyelve magyar, a Szolgáltató a szerződést iktatja, az írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés a megrendelés, a visszaigazolás és a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF rendelkezései alapján utóbb hozzáférhető. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex hatályának, ilyen nem áll rendelkezésére.

Kérjük, hogy amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, úgy azt további 1 munkanapon belül jelezze felénk, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy az e-mail megérkezett!

Adatkezelési szabályok:

Az Felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az ebben foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat ide kattintva olvasható.

A Szolgáltató a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

Szerződési feltételek:

Az Internetes felületen való vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a szerződési feltételek elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Vevő vásárláskor megadott adatainak valódisága megkérdőjelezhető, vagy azok értelmezhetetlenek vagy tévesek, a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak 18 éven felüli, saját címmel, telefonszámmal rendelkező személyektől fogad el! Más nevére, címére szóló rendelést nem áll módjában elfogadni.

Megvásárolható termékek:

A vásárolható áruk lényeges tulajdonságait és a használatukra vonatkozó alapvető információkat a Weboldal terméket bemutató információs oldalán és a Weboldal GYIK menüpontjában ismerhetik meg a felhasználók. Vásárlás előtt az áruval kapcsolatos egyéb kérdésekre a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel válaszol. A Szolgáltató a megvásárolt termékekhez minden esetben részletes használati útmutatót mellékel.

A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, mely bruttó, a mindenkori magyar jogszabályokban foglalt általános forgalmi adót is tartalmazó ár. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az árak, illetve a termékek folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. A módosítás minden esetben az ár Weboldalon való megjelenésével egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár jelenik meg a Weboldalon – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os vagy a piaci árhoz képest aránytalanul alacsony árra – akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A termékek fotói kis mértékben eltérhetnek a valós formától. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket nem tudja szállítani a Szolgáltató, erről a megadott email címen vagy telefonszámon értesítést küld a Vevőnek.

Megrendelés menete:

A Weboldalon történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen általános szerződési feltételeket és tisztában van a rendelés menetével.

A megrendelés online leadásához a Vevőnek a megrendelésre szolgáló űrlapot hiánytalanul ki kell töltenie, ki kell választania a megvásárolni kívánt termékeket, azok darabszámát is megjelölve. Ezt követően rá kell kattintania a „Megrendelés” feliratú gombra. A „Megrendelés” gombra kattintással az Vevő megrendelést ad le a kiválasztott árucikkekre, amellyel a távollévők közötti szerződés értelmében az Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

Ha a Vevő valamely mezőt nem tölti ki, felugró ablakban hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A megrendelés elküldésére csak az űrlap megfelelő mezőinek kitöltése után van lehetőség. A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért (pl. szállítási késés) a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

Amennyiben a Vevő kedvezményre vagy ajándékra jogosító kuponkóddal rendelkezik, és teljes mértékben megfelel minden, a kuponkód felhasználása esetén támasztott követelménynek, akkor a kuponkódot a promócióban foglalt feltételek szerint és az ott megjelölt határidőig megrendeléskor felhasználhatja. A kuponkódot – amely jellemzően több karakterből álló sor – a Vevőnek pontosan, kis- és nagybetűk figyelembe vételével kell megadnia a megrendelő űrlapon, majd meg kell nyomnia az „Ellenőrzés” feliratú gombot. Amennyiben a kuponkódhoz vásárlási kedvezmény kapcsolódik, úgy az „Ellenőrzés” gomb megnyomása után a rendszer a kedvezményt automatikusan levonja a végösszegből. A Vevő tudomásul veszi, hogy egy kuponkód birtoklása és felhasználása önmagában nem feltétlenül jelent jogosultságot a kedvezmény igénybevételre, hanem meg kell felelnie az adott promóció leírásában foglalt esetleges további feltételeknek (pl. adott határidőig le kell adnia megrendelését). A kupon kedvezmények készpénzre nem válthatóak. A kupon kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatóak össze, kivéve, ha az adott promóció leírásában ezt jelzi a Szolgáltató.

Elektronikus levélben és telefonon történő megrendelés esetén kérjük megadni:

Megrendelő neve
Szállítási (és számlázási) cím
Megrendelt termékek neve és darabszáma
Aktív e-mail cím
Aktív telefonszám
Átvételi mód
Fizetési mód
Megjegyzés (Egyéb kiegészítő információk, amelyek a termék sikeres kézbesítéséhez szükségesek lehetnek.)

Az adatbeviteli hibák ellenőrzésére a „Megrendelés” gombra kattintást megelőzően van lehetőség, kérjük, pontosan ellenőrizze a bevitt adatokat! Amennyiben a megrendelést követően kíván módosítani vagy javítani az adatokon, úgy azt a küldemény feladását megelőző munkanapig a Szolgáltatónak küldött e-mailben vagy telefonon, e-mailes megerősítéssel van lehetősége megtenni. Az adatmódosításról/javításról a Szolgáltató e-mailt küld.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése:

Minden, a Weboldalon keresztül elküldött online megrendelést követően a Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről, amellyel jelzi a Vevő felé, hogy a rendszer fogadta és tárolta a megrendelést. Amennyiben a Vevő hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A megrendelést visszaigazoló üzenet függetlenül a raktárkészlettől, minden online megrendelést követően megérkezik a Vevő elektronikus postafiókjába. Ha a rendelt termékek mindegyike raktárkészleten van és a megrendelés munkanapon érkezik be, úgy a Szolgáltató törekszik rá, hogy lehetőségei szerint már a következő munkanapon eljuttassa azt a Vevő által megadott címre (az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével). Amennyiben a megrendelt termékek nincsenek raktárkészleten, úgy azt a Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően (általában a megrendelést követő első munkanapon) elektronikusan, vagy telefonon jelzi a Vevőnek és tájékoztatja a várható szállítási időről. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség NEM terheli.

A megrendelés elküldésével és annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között, az alábbi alpontok szerinti feltételekkel: A Szolgáltató köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt magyarországi szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. A Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. A Vevő a termék futárszolgálattól történő átvétele előtt köteles ellenőrizni a csomag épségét, és ha bármilyen külsérelmi nyomot észlel a küldeményen, akkor köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a szállítótól, az áru szállítás közben létrejött sérüléséről. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el a Szolgáltató.

Elektronikus úton megkötött szerződés esetén a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szállítási és fizetési feltételek:

A Szolgáltató a megrendelt és magyarországi címre házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az a termék a Szolgáltató által meghatározott díjmentes szállítási kategóriába tartozik. Amennyiben a kiszállítás nem a díjmentes szállítási kategóriába tartozik, a fuvardíjat a Vevő viseli. Külföldi szállítási cím megadása esetén minden esetben külföldi szállítási költség kerül felszámításra. Amennyiben deviza számláról történne a pénzösszeg átutalása, banki költség is felszámításra kerül, amelynek pontos összegéről és a banki adatokról a Szolgáltató a Vevőt tájékoztatja az átutalás indítása előtt.

Az aktuális szállítási díjakról a Vevő a következő linken keresztül tájékozódhat: https://newa.hu/keszulek-megrendeles

Meghatározott órára illetve a nap adott időszakára történő kiszállítást a Szolgáltató kizárólag extra költség megfizetése esetén tudja vállalni. Ennek díjáról az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. A kiszállítás a szállítmányozó cég munkarendje szerint, munkanapon 8-17 óra között történik. Amennyiben a Vevő a kiszállítás várható időpontjával kapcsolatban kér tájékoztatást, azt a kézbesítés napján, a szállítmányozást végző cég (futárszolgálat) ügyfélszolgálati telefonszámán teheti meg, egyedi csomagszáma alapján. Ezeket az adatokat a csomag feladásakor a Szolgáltató e-mail útján továbbítja a Vevő felé.

A megrendelt termékeket – az Vevő előzetes jelzés illetve egyeztetés alapján – személyesen is átveheti a Szállítási, átvételi és fizetési feltételekben megadott átvételi helyeken.

A Vevő a pontos szállítási, átvételi és fizetési lehetőségekről a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek oldalon tájékozódhat.

Elállási jog

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 72 órában a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles a rendeles@newa.hu e-mail címre küldött email üzenetben, írásban jelezni. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt termékeket. A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét.

Az elállási jog kizárólag a Fogyasztóra vonatkozik (szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), és kizárólag távollévők között megkötött szerződés (a Weboldalon keresztül, e-mailben, vagy telefonon leadott rendelések) esetén illeti meg a Fogyasztót.

A terméknek sérülésmentes és eredeti, minden csomagolási- és termékelemet tartalmazó csomagolásban kell visszaérkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, használatba nem vett termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.

Amennyiben a vásárlást követően a terméket használatba vették, a Vevő nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja. A 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 29. § (1) e) pontja értelmében ugyanis a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Elállási jog gyakorlása

Ha a Vevő élni kíván elállási jogával, arról egyértelműen tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, a 14 napos határidő lejártát megelőzően. Ezt megteheti a rendeles@newa.hu-ra küldött e-mail formájában vagy az itt található formanyomtatványon keresztül, de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a Szolgáltató székhelyére a használatba nem vett, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni! Kérjük, postai visszaküldés esetén a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma! A termékek visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik, azokat a Szolgáltató nem vállalja.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését. Amennyiben az áru és vásárlástól való elállást jelző irat (email, levél formanyomtatvány) is megérkezett hozzá, a Szolgáltató köteles 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a kiszállításért fizetett költséget is, azon többletköltségek kivételével, amelyek azért merültek fel, mert a Vevő a Szolgáltató által felkínált, szokásos legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

Vásárlástól való elállás esetén a Vevő mindig köteles gondoskodni a termék biztonságos visszaszállításáról. Amennyiben nem személyesen hozza vissza a terméket, hanem kézbesítő útján (pl. postán) küldi vissza, akkor ezt az alábbi módon teheti meg:

A termékeket eredeti díszcsomagolásukban, összes tartozékukkal együtt egy külön, nagyobb, erős kartondobozba helyezi, majd megfelelő mennyiségű térkitöltő anyagot (pl. összegyűrt újságpapírokat) helyez a kartondobozba, amivel tompítható az esetleges út közbeni rázkódás. Ezt követően a csomagot alaposan lezárja. Mindkét fél érdeke, hogy a visszajuttatás során sem a termék, sem a tartozékai, sem a díszcsomagolása ne szenvedjen semmilyen sérülést, hiszen az elállási jog kizárólag sérülésmentes, hiánytalan, használatba nem vett termékekre érvényes!

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést visszatartani egészen addig, amíg a terméket nem kapta meg, vagy Fogyasztó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy megfelelő állapotban visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

A Szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

 

Kötelező jótállás

A Szolgáltatót a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli tartós fogyasztási cikkeire vonatkozóan. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával veszi kezdetét. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő, így a villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett. A rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá, ha a hiba oka a terméknek a Vevő részére történő átadását követően lépett fel. Így például akkor, ha az üzembe helyezés és a használat nem megfelelően, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt, vagy helytelen tárolás, rongálás, helytelen kezelés, elemi kár, természeti csapás esetén.

Jótállás alá tartozó hiba esetén a Vevő választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha ennek az igénynek a teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

Amennyiben a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta a Szolgáltató, illetve e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A javítást vagy cserét – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (javítása) esetén a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet nem tudnak békés úton rendezni, a Vevő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Önkéntes jótállás

A Szolgáltató tartós fogyasztási cikkeire vonatkozóan a termék Weboldalon elhelyezett ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal. Ez a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A termékekre vonatkozó jótállás időtartama a termék mellé adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szerepel.

Szavatosság

Kellékszavatosság

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt!

Ha a Vevő szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a fentebb meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Panaszkezelés

A Szolgáltató mindenkor törekszik a Vevőt maradéktalanul kiszolgálni, megelégedéséhez hozzájárulni. Előfordulhat azonban, hogy ez nem teljes mértékben sikerül. Amennyiben a Vevő panasszal kíván élni a Szolgáltató termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatban, kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Postacím: Forever Beauty Home Kft.: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.

Ügyfélszolgálati telefonszámok: +36 1 226 4179, + 36 30 6303 777
E-mail cím: info@newa.hu

Az e-mailben/ ajánlott levélben közölt panaszt a Szolgáltató egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató közli a Vevővel. A Vevő panaszát annak írott formában való beérkezése (ajánlott levél, e-mail) után a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a levél beérkezését követő 30 (elutasítás esetén 15) napon belül értesítést küld a Vevőnek a felvett jegyzőkönyvvel együtt. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, akkor álláspontja az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában indoklásra kerül. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi.

A személyesen közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát helyben átadja a Vevőnek.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Szolgáltató és a Vevő között fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vevőnek az alábbi jogérvényesítési lehetőségei vannak:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Az egyéb békéltető testületek elérhetősége és további információ a békéltető testületi eljárásról elérhető az alábbi linken: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr, a platform használatának feltételeivel együtt.

A felelősség korlátozása:

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek közzétételre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Weboldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése. Bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős a Weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Weboldal online áruházában való vásárlásért. A Weboldal online áruháza nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

A Weboldal használatával, illetve megrendelés leadásával a Vevő elfogadja jelen ÁSZF-et, amelynek a Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi nyilatkozat valamint a Szállítási és fizetési feltételek is részét képezi!

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide!

Budapest, 2017. jún. 7.

Tárczy Judit
Judit vagyok!

Kérdésével forduljon hozzám bizalommal!

06 1 226 4179
06 30 6303 777

Írjon nekünk!

Név

E-mail cím

Telefonszám

Üzenet

Biztonsági kód:

Sztárok, akik velünk fiatalodtak
Horváth Éva

„Egy-egy esemény előtt ez a pár perces arcfiatalítás valóban csodára képes. És ha megcsináljuk a 20 napos kúrát, akkor a ránctalanító hatás sem marad el.”

Horváth Éva, szépségkirálynő

Bíró Ica

„Azért szeretem nagyon a Newa bőrfiatalító készüléket, mert nemcsak a ráncokat csökkenti, hanem az arc kontúrját is eredményesen megemeli."

Bíró Ica, modell

tovább >>
Bőrgyógyászok ajánlásával
Dr. Gold

„Könnyű használni, kényelmes, hatékonyan és észrevehetően csökkenti az arc ráncait, valamint feszesíti a bőrt és rendkívüli eredményeket nyújt.”

Dr. Michael H. Gold

Dr. Neil S. Sadick

„Mi ajánljuk a Newát az összes olyan páciensünknek, aki nagyszerű, otthon elérhető eredményekre vágyik."

Dr. Neil S. Sadick

tovább >>
Newa™ 3DEEP® - vásárlóink eredményei

„Már rögtön az első kezelést követően éreztem a különbséget a bőrömön – és látható is volt! Nagyon sok dicséretet kaptam.”

G.H., 52 éves

„A szarkalábak és ráncok már kevésbé észrevehetőek, különösen a mélyebb ráncok a szemem körül!”

S.S., 46 éves

„A kezelések nagyon kellemesek és az eredmény láthatóan észlelhető már az első kezelés után is.  A Newa™ pontosan az, amit kerestem.”

G.W., 45 éves

tovább >>
Newa™ 3DEEP® - klinikai tanulmányok

Objektív méréseken alapuló klinikai vizsgálatok szerint a Newa™ 3DEEP® 1 hónapos kúrát követően átlagosan 36%-kal csökkenti a ráncokat. tovább >>

Mi az a 3DEEP®?

Az orvos-esztétikai centrumok népszerű arcfiatalító technológiája. Ugyanezt építették be a Newa™ otthoni ránctalanító készülékbe: hatékonyságát orvostechnikai minősítés is jelzi.

tovább >>
Newa™ 3DEEP® videók

Díjazott innováció

A Newa™3DEEP® egy Edison Awards bronzérmes találmány! Interjú a fejlesztővel:

Ránctalanítás cikkek

Egydülállóan biztonságos otthoni arcfiatalítás

Biztos mindenki számára ismerős az arcápolási folyamat: először az otthon elkészíthető pakolásoktól és a drága krémektől várunk megoldást, majd…

A NEWA 3DEEP® rádiófrekvencia hatása és eredményei

A professzionális szalongépek egyik vezető gyártója, az EndyMed kifejlesztette a 3DEEP® technológiát, mely több forrásos (3 pár elektróda) fáziskontrollált…

Változatok a ráncfeltöltésre

Ha ráncfeltöltést szeretnénk igénybe venni, két opció közül választhatunk: megelégszünk a felszívódó készítmények rövidebb hatóidejével és rendszeresen megismételjük a…

tovább >>